Translate

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

KOREA: MISS A - Only You (다른 남자 말고 너)

No i nadeszła pora na jeden z moich ulubionych zespołów żeńskich czyli... MISS A!~
Czekaliśmy już dłuższą chwilę na powrót dziewczyn. Po odważnym koncepcie do "Hush" pora na sporą dawkę różu.
Co można by powiedzieć... Jeśli chodzi o muzykę, to naprawdę miło się słucha, ale nie jest to ten rodzaj muzyki, która mocno zapada w pamięć. Dobra do posłuchania, w porządku na imprezę, ale za kilka miesięcy tylko najwierniejsi fani będą o tym utworze pamiętać. Brutalna prawda rynku muzycznego.
MV standardowe. Taniec, kadry "z życia dziewczyn" i impreza w tle. Nie ma jakiejś konkretnej historii jak w teledyskach do utworów typu "VIXX - Error", czy klasyk klasyków "BIG BANG - Haru Haru". JYP postawił na lekką piosenkę na poprawę nastroju. Choreografia mogłaby się wydawać banalna, ze względu na to, że dziewczyny nie tańczą jakoś nadzwyczaj szybko, jednak taka łatwa to ona nie jest. Po obejrzeniu dance version można się o tym przekonać. Nie należy do najtrudniejszych, ale ponieważ dziewczyny są pod opieką takiego tancerza jak JYP mogliśmy się spodziewać takiego właśnie układu.
Na podsumowanie tylko dodam, że dziewczyny wyglądają w tym koncepcie naprawdę ślicznie~
Pozdrowienia dla wszystkich Say A, zapraszam do posłuchania i zmykam zrobić popcorn do oglądania maratonu ^.~
***
It's time for one of my favorite female groups... MISS A! ~
 We were waiting a long time for their comeback. After brave concept to "Hush" it's time for a good dose of pink.
 What can I say... When it comes to music, it's really nice to listen to, but this is not the memorable kind of music. Good to listen to, fine for a party, but after a few months only the most loyal fans will remember about this track. The brutal truth about music market.
Standard MV. Dancing, shots "from the girls life" and the party in the background. There isn't any specific history as well like in music videos for songs like "VIXX - Error" or classic "BIG BANG - Haru Haru". JYP wrote nice song to improve the humor. Choreography might seem trivial, due to the fact that the girls do not dance somehow very fast, but it is not that easy. After watching the dance version you can find that out. Not the most difficult, but because the girls are in the care of such dancer as JYP we could expect that kind of choreography.
 For a summary I have to add that girls look in this concept really pretty ~
Greetings to all Say A, I invite you to listen and
I'm going to make popcorn to watch the marathon ^.~
MV

Yuumiya
화이팅

fb fanpage:  https://www.facebook.com/ourasiansweetness

piątek, 17 kwietnia 2015

KOREA: CROSS GENE - 나하고 놀자

Miałam pisać regularnie, a skończyło się tak, że od miesiąca nie napisałam nic a nic. Trzeba to teraz szybko nadgonić. Na dobry start zdecydowałam się napisać o najnowszym utworze od CROSS GENE.
Na początek względy techniczne. Muzyka świetnie pasuje do stylu chłopaków i w pewnym sensie przypomina ich poprzednie utwory takie jak "La Di Da Di" czy "Shooting Star", jednak jest świeża i oryginalna. Choreografia bardzo mi się spodobała i być może kiedyś wezmę się za naukę, jednak teraz na głowie mam nowy układ od Red Velvet. W refrenie ich ruchy przypominają mi choreografię do "SPEED - Zombie Party", nie wiem czemu, mają w sobie coś podobnego. MV natomiast opowiada historię chłopaków, którzy trafiają pod opiekę zakładu psychiatrycznego. Dwóch z nich (Takuya i Shin) zaczyna walczyć między sobą o względy pewnej pielęgniarki, która koniec końców obu zostawia dla nie pięknego gościa, niższego od niej o głowę (gdzie w tych teledyskach jest logika...).
Muszę przyznać, że bardzo czekałam na ten comeback, dlatego właśnie o nim piszę pierwsze. Serdecznie zapraszam do posłuchania nowego utworu od naszych kochanych Mieszańców~
***
I had to write regularly, but finally I have not written anything for a month. I have to catch up quickly now. For a good start I decided to write about the latest song from CROSS GENE.
 At first technical comments. Music is well suited to the style of the guys, and somewhat resembles the previous tracks like "La Di Da Di" or "Shooting Star", but it's fresh and original. I really like the choreography, and maybe someday I'll learn it, but now I have to study new choreography from Red Velvet. The chorus reminds me choreography to "SPEED - Zombie Party", don't know why, but there is something similar. MV tells the story of guys who come into the care of a psychiatric institution. Two of them (Takuya and Shin) begins to fight with each other for the favor of a nurse who in the end leave both for an ugly guy, much lower than her (where is the logic of the music videos...).
 I must admit that I was waiting for this comeback and that is why I'm writing about it first. You are cordially invited to listen to a new song from our beloved Crossed ~


MV


Yuumiya
화이팅