Translate

środa, 16 kwietnia 2014

KOREA: AKMU (Akdong Musician) - "Melted" (얼음들)

Dwa dni temu nowi wychowankowie YGE powrócili z nową piosenką i MV. Dowiedziałam się o tym dziś i również dziś o tym piszę, ponieważ absolutnie zasługują na uwagę. 
MV może się wydawać dziwne.. sama wciąż je analizuję. Jest nagrywane za granicą, bodajże w Stanach Zjednoczonych. Nie jestem 100% pewna czy to, jak ja odczytałam przesłanie tego teledysku jest takie samo jak historia, którą tam ukazano. Ja odczytuję to tak.
MV opowiada historię chłopca tułającego się po świecie. Ma przy sobie aparat, którym uwiecznia to, co przyciąga jego uwagę. W czasie swojej wędrówki trafia na różnych ludzi, różne małe, życiowe tragedie. Zostaje nawet pobity. Na koniec trafia na mężczyznę, który żyje w przyczepie kempingowej. Dopiero on przyjmuje go ciepło. 
Po przeczytaniu tekstu piosenki można jeszcze lepiej zrozumieć jej przesłanie. Nie jest ona w formie historii, lecz rozważań.
Dodaje również występ z inkigayo, ponieważ jest na prawdę piękny.
***
Two days ago the new proteges YGE returned with a new song and MV. I found out about this today and also today I write about this because it is absolutely deserve attention.
 MV may seem strange... I'm still analyzing it. It is recorded abroad, probably in the United States. I'm not 100% sure if that's how I read out the message of this video is the same as the story that they shown. I read it in this way.
 MV tells the story of a boy wandering through the world. He has a camera with which perpetuates what attracts his attention. During his journey he meets different people, different small, life's tragedies. He is even beaten. At the end meets a man who lives in a caravan. He welcomes him warmly. 
 After reading the lyrics you can better understand the message. It is not in the form of a story, but considerations. 
 I also adds the performance from Inkigayo, because it is really beautiful.


MV

INKIGAYO

Miyu Kim ^.^
화이팅!

1 komentarz: