Translate

sobota, 22 lutego 2014

KOREA: Stella - "Marionette" 19+!

Żeńska grupa Stella powróciła w kobiecym stylu. MV jest od 19 lat, ze względu na dość... skromny ubiór wokalistek. Na początku zastanawiało mnie dlaczego teledysk wygląda akurat tak, jednak potem przeczytałam tekst. Dziewczyny przyrównują siebie do marionetek w rękach mężczyzny, który notorycznie je krzywdzi, a następnie zostawia, po czym znów wraca i zatacza się takie koło z którego trudno się uwolnić. Myślę że piosenka ma w sobie pewne.. przesłanie. Odwzorowuje jak łatwo uzależnić się od drugiej osoby, jak przestajemy mieć własną wolę, gdy ktoś nas od siebie uzależni.
Jeśli nie zgorszycie się dość skąpym odzieniem, myślę  że teledysk nie jest na tyle "zły" by nie można go było obejrzeć przed dziewiętnastką.
***
Female group Stella returned in the more female style. MV is over 19 years, due to the rather ... modest clothing vocalists. At the beginning I heve been wondering why the video looks exactly like this, but then I readed the text of song. Girls are comparing yourself to marionettes in the hands of a man who notoriously hurts them, and then leaves, then comes back again and staggers the circle from which it is difficult to break free. I think the song has a kind of... .. message. It reflects how easy it is to addicted to the other person, how we stop to have our own volition, when we are addicted of other person.
If you are not offended quite skimpy garments, I think that video is not so "bad" that it can not be watched over nineteen.

FOTO
MV (19+)

Miyu Kim ^.^
화이팅!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz