Translate

wtorek, 28 stycznia 2014

KOREA: Gain (가인) - Fxxk U (Feat. Bumkey)

Wokalistka należąca do żeńskiej grupy Brown Eyed Girls nareszcie wydała swoja solową piosenkę "Fxxk U". MV jest19+
Myślę że zapowiada się typowo w stylu BEG, czyli mocno... erotycznie? Nie wiem jak to określić, one już po prostu takie są xD
***
The singer which belong to the female group Brown Eyed Girls finally released her solo song "Fxxk U". MV is 19+
I think it is going to be typically in the style of BEG, which strongly ... erotically? I do not know how to define it, they already are just like that xD


 MV

Miyu Kim ^.^
 화이팅!

poniedziałek, 27 stycznia 2014

KOREA: SPICA - "You Don't Love Me"

Dzisiaj rano powróciła żeńska grupa ze swoim singlem w stylu retro. Piosenka skomponowana została przez samą wspaniałą Lee Hyori. Przyznam, że czuć w piosence jej klimaty. Ciekawy styl, rzadko spotykany w k-popie. Myślę, że się wam spodoba.
***
This morning returned next girl group with their single in retro style. The song was composed by the only one wonderful Lee Hyori. I admit that I feel in the song her climates. Interesting style, rarely seen in the k-pop. I think you will like it.


MV

Miyu Kim ^.^
화이팅!

sobota, 25 stycznia 2014

NEWS: "Frozen" korean song / "Kraina Lodu" koreańska wersja

Takie pytanko na wstęp: znacie bajkę "Kraina Lodu"? Zapewne tak. Jak pewnie wiecie istnieje również wersja z koreańskim dubbingiem. Piosenkę "Let It Go" o polskim tytule "Mam Tę Moc" (jakie żałosne... XD) w Korei zaśpiewał nie kto inny jak... Hyorin!
Oto wersja oryginalna (po angielsku), koreańska i polska dla porównania.
Osobiście najbardziej mi się podobają w kolejności: 1. koreańska, 2. oryginalna, 3. polska
W wersji oryginalnej śpiewa Demi Lovato, a jak pewnie wiecie ma ona bardzo mocny wokal.
***
I have a question for you on the introduction: do you know the fairy tale "The Frozen"? Probably yes. As you probably know, there is also a version with Korean dubbing. The song "Let It Go" in Korea is singing by none other than ... Hyorin
Here is the original version (in English), Korean and Polish for comparison.
Personally I like : 1 Korean, 2 original, 3 Polish
The original version sings Demi Lovato, and as you probably know she has a very strong vocal. 


OFFICIAL

KOREAN

POLISH

Miyu Kim ^.^
 화이팅!

KOREA: ZIA (지아) - "Have You Ever Cried" (울어본 적 있나요)

Jakąś chwilę temu solistka ZIA powróciła razem z singlem "Have You Ever Cried". Zarówno MV jak i tekst piosenki opowiadają historię życia kobiety, która po utracie ukochanego nie potrafi zapanować nad swoim życiem. Wszystko jej się psuje, niczego nie jest w stanie zrobić dobrze, codziennie zalewa się łzami... Jednak na koniec zdaje sobie sprawę, że mimo wszystko zostanie kiedyś zapomniana i musi się z tym pogodzić.
Ballada ładna, wzruszająca, wokal bardzo mocny, barwą troszkę przypomina Gummy, ale tylko troszkę.
***
A while ago soloist ZIA returned with the single "Have You Ever Cried". Both MV and lyrics tell the story of the life of a woman who after losing her beloved can not control over her life. All thinks are breaking down, she isn't able to do something good, every day she flooded with tears ... But at the end she realizes that despite everything she will be forgotten once and must put up with it.
Ballad pretty, touching, vocal is very strong, a bit like Gummy, but just a little.MV

Miyu Kim ^.^
화이팅!

czwartek, 23 stycznia 2014

DRAMA: "Reply 1997"

Jest to produkcja z 2012 roku, ale co mnie najbardziej do niej zachęciło? Seo In Guk! xD Gdy zobaczyłam, że on tam gra, stwierdziłam, że drama zasługuje na pościk na jej temat na moim blog.
***
It is a production from 2012, but what makes me the most encouraged to her? Seo In Guk! xD When I saw that he was playing there, I found that drama deserves for the post about it on my blog.

fabuła/storyline
Lata 90. - czasy przemian społecznych, ekonomicznych i kulturowych w Korei. Jednak uczniowie Liceum Kwang Ahn mają swoje własne sprawy na głowie - Si Won (Jung Eun Ji) wyczekuje kolejnej płyty swojego ukochanego zespołu, Yoon Jae (Seo In Guk) boi się wyznać swoje uczucia przyjaciółce, Joon Hee (Hoya/Lee Ho Won) skrywa niezwykły sekret, Yoo Jung (Shin So Yool) zabiega o względy nieprzystępnego chłopaka, Hak Chan (Eun Ji Won) boi się kobiet z krwi i kości, a Sung Jae (Lee Shi Eun)... jest szczęśliwy ze swoim tamagotchi. W końcu przyjdzie im zmierzyć się ze swoimi problemami i z pomocą rodziców i nauczycieli wkroczyć w dorosłość.
***
The 90s - time social transformations, economic and cultural changes in Korea. However, Kwang Ahn High School students have their own things on their minds - Si Won (Jung Eun Ji) waiting for a new album of her beloved band, Yoon Jae (Seo In Guk) is afraid to confess his feelings for his friend, Joon Hee (Hoya / Lee Ho Won) hiding unusual secret, Yoo Jung (Shin So Yool) courting the forbidding boyfriend, Hak Chan (Eun Ji Won) is afraid of women of flesh and bones, and Sung Jae (Lee Shi Eun) ... is happy with his tamagotchi. In the end, they will have to deal with their problems and with the help of parents and teachers step into adulthood.

Moja opinia/My opinion
 Cóż... dramę dopiero zaczynam oglądać, więc nie mam na jej temat konkretnego zdania, ale poczytałam trochę opinii na jej temat i myślę, że zapowiada się ciekawie. Dziwne że wcześniej na nią nie wpadłam... W każdym bądź razie czuję, że będzie dużo niepewności, dużo namiętności i pełno tajemnic.
***
Well ... I just started to watch this drama, so I do not have a specific opinion about it, but I read a little opinion about it and I think it promises to be interesting. It's weird that before I didn't heard about it ... In any case, I feel it will be a lot of uncertainty, a lot of passion and full of secrets.

Miyu Kim ^.^
 화이팅!
źródła: http://www.dramawiki.pl/index.php?title=Respond_1997

środa, 22 stycznia 2014

NEWS: 50 best-selling albums in 2013

Koreański portal Gaon opublikował niedawno listę 50 najlepiej sprzedających się albumów w roku 2013. Całą listę możecie znaleźć tutaj:
***
Korean portal Gaon has recently published list of the 50 best-selling albums in 2013. The entire list you can found here:


Miyu Kim ^.^
화이팅!

wtorek, 21 stycznia 2014

KOREA: Rainbow Blaxx - "Cha-Cha"

Podgrupa żeńskiej grupy Rainbow w końcu zadebiutowała. Tym razem ich styl jest nieco inny, bardziej buntowniczy (zarówno MV jak i tekst utworu).
***
The subgroup of female group Rainbow finally debuted. This time, their style is a bit different, more rebellious (both MV and lyrics of the song).MV

Miyu Kim ^.^
화이팅!

poniedziałek, 20 stycznia 2014

KOREA: Kim Jaejoong - "WWW" full album

Wiem że trochę dużo się spóźniłam z tym albumem, ale totalnie zapomniałam o nim napisać xD Album jest mocno rockowy, Jaejoong całkowicie zmienił styl, ale według mnie na korzystny. Jeśli lubicie wyrazistego rocka, to jest w sam raz dla was.
***
I know that I'm a bit late with this album, but I totally forgot to write about it xD album is tight rock, Jaejoong has completely changed his style, but to me a favorable. If you like other vivid rock, it is the right one for you.1. Just Anoter Girl (MV)

2. 빛 (Light)

 3. Don't Walk Away (ft. Junhyung of B2ST)

4. Butterfly

5. Rotten Love

6.  햇살 좋은 날 (A Sunny Day) (Feat. Lee Sang Gon of Noel )

7. Let The Rhythm Flow

8. I Did

9. Now Is Good

10. 9+1#
  
11. Luvholic (ft. Ha Dong QN)

12. Modern Beat

13. Paradise

Miyu Kim
화이팅!

sobota, 18 stycznia 2014

DRAMA: Heirs (상속자들) (Spadkobiercy)

Po obejrzeniu 1 odcinka stwierdziłam, że po prostu nic nie ogarniam, tak więc po następnych odcinkach zrobiłam "drzewo relacji". Będziecie mogli się zapoznać z relacjami bohaterów do siebie nawzajem, a to duży atut wiedzieć to od początku.
UWAGA!
Relacje na drzewie relacji są podane takie, jakie były na początku dramy. Potem wiele się zmienia... tak więc drzewo służy jedynie do wprowadzenia w akcję dramy i zapoznania się z bohaterami. Ponieważ zrobiłam to osobiście proszę tego nie kopiować i nie udostępniać bez mojej zgody.
***
Yeees! Finally I managed to write about this drama! And there is so much to write about ... <3 After watching one episode, I found that I just don't comprehend it, so after next episodes I made "relationship tree". You will be able to familiarize with characters relationships to each other, and this is a big advantage to know this from the beginning.
ATTENTION!
Relations on the relationship tree are shown as they were at the beginning of the drama. Then a lot is changing ... so the relationship serves only to introduce into the action of drama and get acquainted with the characters. Because I made it personally please do not copy and do not share without my permission.

Fabuła/Storyline
Cha Eun Sang jest córką biednej służącej, która pracuje w domu bogaczy jako służba. Gdy pewnego dnia jej siostra, która mieszka w USA informuje je, że wychodzi za mąż i prosi o wsparcie finansowe z ich strony, Eun Sang postanawia sama dostarczyć siostrze pieniądze. W Stanach Zjednoczonych w niezbyt sprzyjających okolicznościach poznaje Kim Tan'a. Po powrocie Eun Sang do Korei okazuje się, że jej matka pracuje w domu jego rodziców. W wyniku problemów finansowych muszą razem z mamą zamieszkać w miejscu jej pracy. Cha Eun Sang nie wie o tym, kim tak na prawdę jest Kim Tan. Jednak ich drogi w pewnym momencie znów się krzyżują. Kim Tan nie chce nawet dopuścić do siebie myśli, że mógłby stracić Eun Sang, mimo że na ich drodze pojawia się mnóstwo trudności. Do tego dochodzi wątek problemów rodzinnych w domu Tan'a, jego narzeczona (!!!), oraz stosunki z jego byłym przyjacielem.
Czy ich miłość przetrwa? Sami sprawdźcie ;-)
***
Cha Sang Eun is the daughter of a poor maid who works at the house of the rich family as a service. When one day her sister, who lives in the U.S. tells them that she is getting married and asks for financial support from their side, Sang Eun decides to deliver the money herself. In the United States in very favorable circumstances, she meets Kim Tan. After returning to Korea it turns out that her mother works in the home of his parents. As a result of financial problems must together with my mother to live in the place of her work. Cha Sang Eun did not know about who really is Kim Tan. However, their path at some point again intersect. Tan Kim does not want to even allow himself to think that he could lose Eun Sang, even though on their way there is a lot of difficulty. To there are family problems at Tan's home, his fiancee (!!!), and his relationship with his ex friend.
Will their love survive? Check by yourself;-)

Moja opinia/My opinion
Drama porusza wiele problemów, bywa trudna, ale jest to jedna z tych produkcji, których się nie zapomina. Doskonale dobrana obsada aktorska (znam około 14 aktorów), ciekawe wątki, świetnie dobrani aktorzy do trójkąta miłosnego, mnóstwo łez, pełno śmiechu.
***
Drama touches on many problems, sometimes difficult, but it is one of the production, which you will not ever forget. Perfectly matched ensemble cast (I know about 14 actors), interesting wefts, great actors matched to a love triangle, lots of tears, full of laughter. 

Miyu Kim ^.^
화이팅!

czwartek, 16 stycznia 2014

KOREA: GOT7 - "Girls Girls Girls"

W końcu doczekałam się debiutu nowej męskiej grupy GOT7. Chłopcy, pod pilnym okiem JYP dużo się nauczyli i nareszcie zadebiutowali z ich singlem  "Girls Girls girls". Zespół składa się z 7 członków, a oto i oni:
***
 In the end I've reached the debut of a new male group GOT7. Boys under urgent eye of JYP learned a lot and finally debuted with their single "Girls Girls Girls". The band consists of 7 members, and here they are:

CAŁA GRUPA/ALL 

JB
Bambam

Jackson

Youngjae

Yugyeom

Mark

JR

MV

Miyu Kim ^.^
화이팅!

sobota, 11 stycznia 2014

KOREA: EXO - Miracles in December (FULL ALBUM)

Mam dla was listę wszystkich piosenek EXO z ich zimowego albumu "Miracles in December", oraz audio na którym są wszystkie wymienione piosenki. Oto lista, a niżej audio.
Miłego słuchania i przepraszam, że tak późno.
***
I have for you a list of all the songs from winter EXO album "Miracles in December", and the audio which are all of the songs. Here is a list, and audio below.
Have a nice listening and I'm sorry I'm so late.

Lista piosenek/List of songs
Korean Ver.
01. 12월의 기적 (Miracles In December)
02. Christmas Day
03. The Star
04. My Turn To Cry
05. 첫 눈
06. 12월의 기적 (Classical Orchestra ver.)

Chinese Ver.
01. 十二月的奇迹 (Miracles In December)
02. Christmas Day (圣诞节)
03. The Star (星)
04. My Turn To Cry (爱离开)
05. 初雪 (The First Snow)
06. 十二月的奇迹 (Classical Orchestra ver.)

Audio/Audio


Miyu Kim ^.^
화이팅!

KOREA: Girl's Day - "Something" + 3rd mini album

Kolejna żeńska grupa zmieniła swoje oblicze ze słodkiego na uwodzicielskie. Tym razem była to kolej Girl's Day. Ich pierwszą piosenką w której pokazały że nie są już dziećmi było "Expection", a drugą "Female President". Piosenka tytułowa bardzo wpada w ucho. Pozostałe dwie piosenki oraz intro również bardzo mi się podobają. Myślę, że wy też je polubicie.
***
Another girl group has changed their image from sweet to seductive. This time it was the rail for Girl's Day. Their first song in which girls showed that they already not kids were songs "Expection" and  "Female President". The title song is very nice. The other two songs and also the intro I like very much. I think you'll like them too.

Zdjęcia/Photos


Piosenki/Songs

1. G.D.P Intro

2. Something (MV)

3. Show You

4. Whistle

Miyu Kim ^.^
화이팅!

poniedziałek, 6 stycznia 2014

KOREA: BEAT WIN (비트윈) - "She's My Girl" (갖고싶니)

BEAT WIN to boysband, który zadebiutował z delikatnie elektroniczną piosenką "She's My Girl".
Składa się z 6 członków: Jungha, Sungho, Yoonhoo, Youngjo, Sangkyu i Sunhyuk.
Mi osobiście przypadli do gustu. Piosenka wpada w ucho, chłopcy są różnorodni a MV nie jest jakoś przesadzone.
***
BEAT WIN is a boy band that debuted with gentle electronic song "She's My Girl". 
It consists of 6 members: Jungha, Sungho, Yoonhoo, Youngjo, Sangkyu and Sunhyuk.
I personally like their style. The song is really nice, the boys are diverse and MV is not somehow exaggerated.

 


MV

Miyu Kim ^.^
화이팅!

KOREA: Ailee - "Singing Got Better" (노래가 늘었어) ft.Lee Joon (MBLAQ)

Ailee powróciła z balladą opowiadającej o bólu spowodowanym utratą ukochanego. W MV Lee Joon gra chłopaka Ailee. Dobrze im się razem powodziło dopóki Ailee nie przyłapała go na zdradzie. Oczywiście była wielka awantura, rzucanie przedmiotami, itp. W końcu rozstali się jednak Ailee wciąż przeżywa ich rozstanie.
Głos wokalistki jak zwykle jest pełen mocy i energii. Zapraszam do posłuchania bo naprawdę warto. Niestety wbrew przypuszczeniom Lee Joon nie dostał partii śpiewanej, lecz jedynie pojawia się w MV.
***
Ailee returned with the ballad tells of the pain caused by the the loss of her beloved. In MV Lee Joon plays Ailee's boyfriend . They prospered well together until Ailee caught him cheating her. Of course there was a big quarrel.In the end, however, they broke up but Ailee still experiencing their breakup.
The voice of the singer, as usual, is full of power and energy. I invite you to listen to this because it is really worth. Unfortunately, contrary to the assumptions Lee Joon didn't get a singing part, but only appears in the MV.
MV

Miyu Kim ^.^
 화이팅!

czwartek, 2 stycznia 2014

KOREA: RAIN - "3OSEXY"

Rain nareszcie powrócił z jego 2 nowymi piosenkami: "30SEXY" oraz "LA SONG".
Cóż... jak zwykle jego styl jest całkowicie inny od reszty artystów, a mimo to jest niezwykle urzekający. Zobaczcie sami.
***
Rain finally came back with his two new songs: "30SEXY" and "LA SONG".
Well... as usual, his style is completely different from the rest of the artists, but still is extremely captivating. Check it out.

 LA SONG
30 SEXY

Miyu Kim
 화이팅!